top of page
搜尋

英國移民 - 貨運限制

英國一定係近期當紅移民之地 早前介紹過移民搬運嘅裝箱建議同需知 今次就講下究竟有咩入境英國限制,千奇唔好踩到地雷啊! 包括: - 食物 - 藥物 - 貴金屬 - 奶類製品 - 動物毛皮 - 植物 - 粉末及液體 即刻去圖睇懶人包~


bottom of page